Maandag - Donderdag
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

Vrijdag tot 16.00

Waarborg

De Munter BVBA waarborgt het functioneren van haar producten bij een fout in de materie of een fabricagefout onder de voorwaarden hieronder vermeld :

  • de waarborg De Munter verzekert een omwisseling of een beperkte of volledige herstelling van de beschadigde stukken.
  • het product moet teruggestuurd worden op straffe van ontoelaatbaarheid om de herstelling onder gara ntie te kunnen uitvoeren.
  • De Munter past haar producten aan volgens de noden van de gebruikers en aan de technische evolutie.
  • De Munter kan de voorgestelde modellen wijzigen of schrappen in haar catalogus zonder voorafgaande kennisgeving. De gereedschappen die niet opgenomen zijn, worden vervangen door een technisch evenwaardig product.
  • Wij garanderen een levenslange waarborg van onze handwerktuigen van het merk "Outilac" bij een verantwoord en normaal gebruik. Na onderzoek van het beschadigde gereedschap en vaststelling van het gepaste gebruik ervan, zal het vervangen worden zonder kosten of discussie.

Worden uitgesloten van de garantie:

  • het gebrekkig functioneren voortkomend uit een normale slijtage van onze producten, met name gebruik van versleten stukken of een “ niet conform gebruik aan de bestemming” van ons product, een verwaarlozing of een gebrekkig onderhoud door de gebruiker.
  • een gebrekkig functioneren afkomstig van oorzaken van externe slijtage van het product (door diefstal, schok, overstroming, brand of transport).
  • verbruiksproducten (zichzelf afbrekend of beschadigend tijdens het gebruik)

De waarborg geldt vanaf de aankoopdatum door de gebruiker (datum van de factuur).

De waarborg is beperkt in de tijd wat betreft de technische producten en machines. Deze beperkte waarborg is de waarborg bepaald door de fabricage van het technisch product of de machine.